Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č.78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
UV-3867/2001
30.05.2001
minister hospodárstva
MH SR
1292/2001-010
na základe uznesenia vlády č. 429 zo dňa 7. júna 2000 časť B body B.3 a B.4
Riadny
Zaradený
2
Schválený s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 30.05.2001 rtf 13,05 kB
rtf Návrh uznesenia 30.05.2001 rtf 12,12 kB
rtf Predkladacia správa 30.05.2001 rtf 8,71 kB
rtf Materiál (správa) 30.05.2001 rtf 36,35 kB
rtf Pripomienkové konanie 30.05.2001 rtf 5,06 kB
rtf Návrh komuniké 30.05.2001 rtf 4,86 kB
rtf Dôvodová správa 30.05.2001 rtf 14,62 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 506/2001 Uznesenie

História:
30.05.2001 00:00
30.05.2001 00:00