Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
minister hospodárstva
13.06.2001
506/2001
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf uznesenie2001506 13.06.2001 rtf 214,06 kB

História:
13.06.2001 09:00
16.04.2010 13:38