Detail materiálu

Základné údaje
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
UV-5719/2001
11.09.2001
minister životného prostredia
MŽP SR
40-52/2001-min.
§ 70 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR
Riadny
Zaradený
1
Nesúhlas

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 11.09.2001 rtf 10,50 kB
rtf Materiál (správa) 11.09.2001 rtf 29,62 kB
rtf Návrh komuniké 11.09.2001 rtf 3,82 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1129) 955/2001 Uznesenie

História:
11.09.2001 00:00
11.09.2001 00:00