Detail uznesenia

Informačný blok
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1129)
minister životného prostredia
10.10.2001
955/2001
Uznesenie
Názov Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
rtf uznesenie2001955 10.10.2001 rtf 212,60 kB

História:
10.10.2001 09:00
16.04.2010 13:38