Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-3257/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 19.02.2021
Riadny Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva vakcín proti ochoreniu COVID-19 UV-3215/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 18.02.2021
Riadny Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov – upravené nové znenie UV-2947/2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 15.02.2021
Riadny Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre strategickú investíciu Jaguar Land Rover (JLR) UV-2516/2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 09.02.2021
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov UV-1375/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 25.01.2021
Riadny Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov – nové znenie UV-92/2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 04.01.2021
Riadny Návrh kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví UV-27088/2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 15.12.2020
Riadny Národný plán širokopásmového pripojenia UV-26932/2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 11.12.2020
Riadny Koncepcia Konferencie o budúcnosti Európy v Slovenskej republike UV-26857/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 10.12.2020
Informatívny Informácia o spôsobe nahradenia tepelného zdroja na hornej Nitre po ukončení dotovania elektrickej energie vyrobenej z domáceho uhlia UV-26835/2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 10.12.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28