Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Informatívny Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry UV-7429/2021 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 26.04.2021
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach nároku na výplatu nemocenského a o výške nemocenského a ošetrovného počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 UV-7267/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 23.04.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2021 UV-7222/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 23.04.2021
Informatívny Informácia o priebehu a výsledkoch videokonferencie členov Európskej rady a Eurosamitu dňa 25. marca 2021 UV-5563/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister obrany poverený riadením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30.03.2021
Riadny Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z uznesenia vlády SR č. 400 z 24. júna 2020 UV-5399/2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 26.03.2021
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444) UV-4942/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 23.04.2021
Riadny Návrh na vydanie opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 UV-4615/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 12.03.2021
Riadny Podmienky implementácie systému eKaranténa - nové znenie UV-4469/2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 10.03.2021
Riadny Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 UV-4454/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 10.03.2021
Riadny Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva vakcín proti ochoreniu COVID-19 UV-3215/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 18.02.2021
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 34