Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Informatívny Monitorovacia správa pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike za rok 2018 UV-9220/2019 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 22.03.2019
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na apríl 2019 UV-9215/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.03.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z. UV-9213/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 22.03.2019
Riadny Návrh Ročných priorít okresov Lučenec, Košice-okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2019 UV-9206/2019 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 22.03.2019
Riadny Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov UV-9159/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.03.2019
Riadny Predbežný návrh prerozdelenia časti výkonnostnej rezervy v prospech Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - návrh UV-9153/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby; podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 22.03.2019
Riadny Návrh na vymenovanie predsedu slovenskej delegácie Slovensko-maďarskej hraničnej komisie UV-9097/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 21.03.2019
Informatívny Informácia o návrhu riešenia situácie na Okresnom úrade Revúca vo vzťahu k vydávaniu rozhodnutí občanom a obciam UV-9096/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 21.03.2019
Riadny Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 75. výročia Slovenského národného povstania UV-8436/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 18.03.2019
Riadny Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2019 UV-8300/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 18.03.2019
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 40