Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. UV-25321/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 21.10.2019
Riadny Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 40. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO a smernice pre postup delegácie UV-25276/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 21.10.2019
Riadny Návrh na udelenie súhlasu NR SR pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu UV-25000/2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky minister financií 17.10.2019
Riadny Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne UV-24497/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 14.10.2019
Riadny Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 UV-24117/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 08.10.2019
Informatívny Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 - návrh UV-23901/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 04.10.2019
Riadny Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030 UV-23420/2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister životného prostredia 01.10.2019
Riadny Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 1583) UV-23050/2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 07.10.2019
Riadny Návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb UV-22966/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 25.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a určenie jeho funkčného platu UV-22965/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 25.09.2019
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 49