Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie - návrh UV-43000/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 14.12.2018
Informatívny Správa o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach UV-42969/2018 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 14.12.2018
Riadny Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) UV-42935/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 14.12.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov UV-42840/2018 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 13.12.2018
Riadny Návrh na uzatvorenie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže na predmet koncesie: Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina UV-42826/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 13.12.2018
Riadny Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Ubikácia africkej fauny (nový pavilón slonov) v priestoroch Národnej zoologickej záhrady Bojnice UV-42820/2018 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister životného prostredia 13.12.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby UV-42736/2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 13.12.2018
Riadny Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019 UV-42639/2018 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 12.12.2018
Informatívny Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied UV-42626/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 12.12.2018
Riadny Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov UV-42623/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 12.12.2018
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 45