Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry UV-27307/2021 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 26.11.2021
Riadny Návrh Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027 UV-26638/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 19.11.2021
Riadny Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 UV-26617/2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky minister životného prostredia 19.11.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2021 UV-26597/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 19.11.2021
Riadny Návrh aktualizácie Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky UV-26494/2021 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 18.11.2021
Riadny Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-25880/2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 12.11.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-23993/2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 26.10.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2021 UV-23716/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.10.2021
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 709) UV-23691/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 25.11.2021
Riadny Návrh na zmenu Štatútu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky UV-22057/2021 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 11.10.2021
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 47