Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-14563/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-14562/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. UV-14561/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-14396/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 15.07.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-13668/2021 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 09.07.2021
Riadny Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra UV-13575/2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti 08.07.2021
Riadny Aktualizácia Akčných plánov Národného onkologického programu - návrh UV-12832/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 30.06.2021
Riadny Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 – 2025 UV-12627/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 28.06.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na júl 2021 UV-12524/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 25.06.2021
Riadny Ospravedlnenie vlády Slovenskej republiky za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 - návrh UV-11684/2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti; minister vnútra 16.06.2021
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 43