Program rokovania

Základné údaje
107
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.11.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-21834/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený s pripomienkou
UV-21850/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-21967/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-21966/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-21954/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21825/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21291/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-21735/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22016/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21976/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-21892/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-21848/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-22230/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22187/2004
predseda vlády
Schválený
UV-22129/2004
predseda vlády
Schválený
UV-18022/2004
minister školstva
Schválený
UV-V-1054/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-22265/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Vzatý na vedomie
UV-22261/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-22272/2004
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-21912/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-22012/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom
Vzatý na vedomie
UV-22013/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom
Vzatý na vedomie
UV-22014/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom
Vzatý na vedomie
UV-22142/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 03.11.2004 html 15,86 kB
html komunike.html Komuniké 03.11.2004 html 12,95 kB

História:
03.11.2004 10:00
16.04.2010 13:37